Regulamin korzystania z serwisu TurboSex.pl

§1
Korzystanie z Serwisu oraz Usługi oznacza akceptację warunków tego regulaminu.

§2
Administratorem serwisu turbosex.pl jest WebTrend - Michał Winnicki,
ul. Zygmunta Starego 28, 82-200 Malbork NIP 5792256751 REGON 362110461

§3
Serwis TurboSex.pl wraz z jego podstronami jest przeznaczony wyłącznie osób pełnoletnich, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

§4
Treści udostępnione w serwisie przez prawo uznawane są za pornografię. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wpływ treści prezentowanych na stronie na użytkownika oraz ewentualne szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z użytkowania strony. Użytkownik przegląda ją wyłącznie na własną odpowiedzialność.

§5
Organizator serwisu "turbosex.pl"(dalej "Serwis") nie ponosi odpowiedzialności za usterki techniczne dotyczące przesyłania SMS-ów, wynikające po stronie Operatorów Sieci Komórkowych.
Organizator zapewnia pełną dbałość o jak najlepsze działanie serwerów Serwisu, oraz by były dostępne przez całą dobę, zastrzegając sobie prawo do wstrzymania dostępu do serwisu z przyczyn niezależnych od organizatora lub przyczyn technicznych.

§6
Użytkownik, który w dowolny sposób przystępuje do korzystania z niniejszego Serwisu, zwłaszcz przez wysłanie SMS aktywacyjnego zgodnie z paragrafem 10 lub potwierdzając internetowym formularzu Wap Opt-In potwierdza zapoznanie się i akceptuje warunki tego Regulaminu.

§7
Usługa „Serwis Premium MT” (dalej Usługa) jest dostępna dla użytkowników sieci gsm: Orange Polska S.A., T-Mobile Polska S.A., Polkomtel Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o.
Płatności obsługuje firma Mobiltek Sp. z o.o.
Opłaty za korzystanie z Usługi pobierają Operatorzy Sieci GSM.
Identyfikacja Uczestnika następuje wyłącznie poprzez numer telefonu, z którego dokonano rejestracji w Usłudze.
Korzystanie z Usługi nie wymaga podania żadnych danych personalnych.

§8
Koszt Usługi wynosi 3 zł netto (3,69 zł brutto) za każy odebrany SMS. Użytkownik Serwisu, który dokona aktywacji Usługi, korzysta z niej do momentu rezygnacji z danej Usługi, bądź zakończenia jej działania. W ramach Usługi użytkownik będzie otrzymywał 7 razy w tygodniu (o godz. 18:30) wiadomość SMS z dostępem do kolejnych treści.

§9
Aby korzystać z Usługi konieczne jest posiadanie włączonego telefonu w czasie wysłania sms Premium MT oraz w przypadku kart pre-paid, odpowiednia ilość środków na koncie.

§10
W celu aktywacji Usługi należy wysłać na numer 60395 wiadomość SMS o treści: TURBOSEX (koszt wiadomości SMS aktywującej to 3,69zł z VAT) lub potwierdzić aktywację na formularzu internetowym Wap Opt-In.

§11
Użytkownik serwisu może zrezygnować z Usługi w dowolnym momencie.
Warunkiem dezaktywacji Usługi jest wysłanie na numer 60395 wiadomość SMS o treści STOP TURBOSEX (koszt wysłania SMSa dezaktywującego w sieciach Orange, Plus, Play i T-Mobile to 0zł). Wiadomość rezygnująca z Usługi może być wysłana tylko z numeru telefonu GSM, z którego została wysłana wiadomość aktywująca Usługę.

§12
Serwis jest dostępny 24 godziny na dobę.
Usługa nie jest dostępna poza granicami Polski.

§13
Treści do których użytkownik otrzymał dostęp za pośrednictwem serwisu turbosex.pl są chronione prawami autorskimi i są przeznaczone tylko do odtwarzania na urządzeniach z kartą SIM z której numeru dokonano rejestracji w usłudze.
Każde inne działania mające na celu kopiowanie treści bądź publiczne udostępnianie jest karalne względem prawa polskiego oraz unii europejskiej.
Dostęp do treści Serwisu wiąże się z płatnością w ramach Usługi. Usługa jest serwisem subskrypcyjnym i polega na dostępie do treści multimedialnych na urządzenia mobilne z możliwością ich przeglądania na urządzeniach mobilnych.

§14
W sprawach nieopisanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie dla danej sytuacji przepisy prawa polskiego.


Wszystkie reklamacje/propozycje/wnioski kierować proszą do administratora serwisu na adres kontakt@turbosex.pl